LỊCH PHÁT BẰNG LÁI XE


LỊCH CẤP PHÁT BẰNG LÁI XE A_B_C  NĂM 2015

Hạng A1 – A2

+ Thời hạn cấp bằng là 20 ngày kể từ ngày thi  sát hạch
+ Lưu Ý:
   - Khi đi nhận bằng phải đêm theo CMND gốc
   - không phát bằng cho người nhận thay, hộ. Chỉ  phát bằng cho người nhận thây khi có giấy ủy quyền của chủ thẻ và có dấu xác nhận của địa phương

Hạng B1 – b2 – C, Nâng Dấu

 + Thời hạn cấp bằng  là  25  ngày kể từ ngày thi  sát hạch
+ Lưu Ý:
   - Khi đi nhận bằng phải đêm theo CMND gốc

   - không phát bằng cho người nhận thay, hộ. Chỉ  phát bằng cho người nhận thây khi có giấy ủy quyền của chủ thẻ và có dấu xác nhận của địa phương