LỊCH THI TỐT NGHIỆP HẠNG Ô TÔ

***------***
  
*** Lịch Thi Tốt Nghiệp Năm 2014 ***

Khóa 70 Hạng B2 – C ( Tháng 01 – 05/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
10/05/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 71 Hạng B2  ( Tháng 02 – 06/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
10/06/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 72 Hạng B2 – C ( Tháng 03 – 07/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
10/07/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 73A Hạng B2 – C ( Tháng 04 – 08/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
05/08/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 73B Hạng B2  ( Tháng 04 – 08/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
28/08/2014
6h30 – 17h50
Số 364/1A, Đường Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp

Khóa 74A Hạng B2  ( Tháng 05 – 09/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
09/09/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 74B Hạng B2  ( Tháng 05– 09/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
28/09/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 75A Hạng B2  ( Tháng 06 – 10/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
07/10/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 75B Hạng B2  ( Tháng 06 – 10/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
25/10/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 76 Hạng B2 – C ( Tháng 07 – 11/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
10/11/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 77 Hạng B2  ( Tháng 07 – 12/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
10/12/2014
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

*** LỊCH THI TỐT NGHIỆP NĂM 2015 ***

Khóa 15 Hạng B2  ( Tháng 2/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
18/02/2015

6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 16 Hạng B2  ( Tháng 3/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
10/03/2015

6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 17Hạng B2  ( Tháng 4/2015  )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
20/04/2015
Dự kiến
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Khóa 18 Hạng B2  ( Tháng 5/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
15/05/2015
Dự kiến
6h30 – 17h50
Số 1, Đường 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Lưu Ý :
  • Học Viên phải có mặt tại địa điểm thi trước 45 phút
  • Khi đi thi Học Viên đêm theo CMND gốc